Υπόχρεοι Στράτευσης
Εκτύπωση

Υποχρέωση Στράτευσης

Όλοι οι άντρες οι οποίοι συμπληρώνουν τα 19 τους χρόνια είναι υποχρεωμένοι να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν, για οποιοδήποτε λόγο κάποιος πάρει αναβολή υποχρέωσης κατάταξης (βλ. παρακάτω για τις αναβολές), παρουσιάζεται μόλις εκλείψουν οι λόγοι της αναβολής του. Η υποχρέωση κατάταξης δεν εκλείπει παρά μόνο όταν κάποιος συμπληρώσει τα 45 του χρόνια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αν κάποιος κηρυχθεί ανυπότακτος κινδυνεύει να συλληφθεί ανά πάσα στιγμή μέχρι να συμπληρώσει τα 45 του χρόνια.

Όσοι επίσης το επιθυμούν μπορούν να καταταγούν εθελοντικά στον στρατό εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 17 τους χρόνια.