Εκτύπωση

Η διάρκεια της πλήρους στρατιωτικής θητείας είναι:


Για τον Στρατό Ξηράς:


  • Εννέα Μήνες

 

Για το Πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία

 

  • Δώδεκα Μήνες


Τα παραπάνω αναφέρονται σε οπλίτες πλήρους θητείας. Για μειωμένη θητεία και άλλες ειδικές περιπτώσεις βλ. αντίστοιχη ενότητα του site.  Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) υπηρετούν πέντε μήνες παραπάνω από τους απλούς οπλίτες.