• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Recent content by Earl Yeager

  1. E

    Εισαγωγικά όρια ΣΧΑΛ

    Καλησπέρα σε όλους, αναρωτιόμουν ποια είναι τα εισαγωγικά όρια για τη σχολή αλεξιπτωτιστών και γενικά τα διάφορα όρια που πρέπει να φτάσεις μέσα στη θητεία σου για να βγεις αλεξιπτωτιστής, ευχαριστώ!
Top