• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Recent content by forfolias1

  1. F

    leleDroid

    Η εφαρμογή, με αρκετά νέα χαρακτηριστικά και διορθωμένα σφάλματα, πλέον βρίσκεται και στο Ανδροιδ Μάρκετ! Αναζητήστε την με το όνομά της!
  2. F

    leleDroid

    Το LeleDroid είναι μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα για το λειτουργικό σύστημα Android η οποία εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο της θητείας ενός στρατιώτη. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και δωρεάν κατέβασμα της εφαρμογής θα βρείτε εδώ.
Top