• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Recent content by Googleload

  1. G

    On-line τεστ για τους ναυτικούς

    On-line τεστ για τους ναυτικούς. Πρόκειται για ένα νέο χρήσιμο εργαλείο Web, για να εξετάσει τα προσόντα των ναυτικών. Πάνω από 10.000 ερωτήματα για τους ναυτιλλόμενους, Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι και το προσωπικό του τμήματος τροφοδοσίας. Δοκιμάστε τις ικανότητές σας τώρα...
Top