• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Optimus Prime

Birthday
1 Ιαν 1004 (Age: 1018)

Υπογραφή

Γ 2009
2/9/2009-9/10/2009 124 ΠΒΕ
9/10/2009-15/1/2010 130 ΣΜ ΛΗΜΝΟΣ
16/2010-.2/9/2010 251 ΓΝΑ ΚΑΙ ΛΕΛΕ!


ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ
Top