• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

skullone

Birthday
1 Ιαν 1004 (Age: 1020)

Υπογραφή

Α\' ΕΣΣΟ 07 12/2/2007
124 ΠΒΕ-2η ΜΕΝ-Α3
115 ΠΜ
ΕΦ. ΣΜΙΑΣ (ΟΠΑΦ)
12/2/2008 ΛΕΛΕ
Top