• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Recent content by Vtloutra

  1. V

    Εφοδιασμου- Μεταφορων

    Καλήμερα σαν νέος και εγώ στην στ ΕΣΣΟ 2016 στο κεεμ... εχω κάποιες απορίες... ξέρει κάνεις τι παίζει στο στρατόπεδο από θέμα κινητου (πολύ ψάξιμο? ), σλεεπινγκ μπαγκ επιτρέπεται?, πως γίνετε η κατανομή σε λόχους και αν σε γενικές γραμμές είναι κάλο το στρατόπεδο ; επίσης το μου γράφει οπλίτης...
  2. V

    ΣΤ ΕΣΣΟ 2016 ΚΕΕΜ ΣΠΑΡΤΗ

    Κανεις για σπαρτη 8 /11 ???
Top