• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. N

    Ειδικότητες και Μονάδες Διαβιβάσεων

    Παρακάτω είναι όλες οι μονάδες διαβιβάσεων (Λόχοι και Τάγματα) που μπορεί κάποιος να πάρει μετάθεση... Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιο... Παρακάτω αναφέρονται οι περισσότερες ειδικότητες που μπορεί να πάρει κάποιος διαβιβαστής ΣΤΡ(ΔΒ): Παρακαλώ κάποιος να το κάνει υπόμνημα. Κάποια πράγματα...
Top