• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. D

    Επιστασίες και Διανυκτέρευση

    Γεια σας παιδια. Ειμαι προγραμματισμενος για Γ ΕΣΣΟ 22. 1.Αν σε περίπτωση που μετά την εκπαίδευση καταλήξω Αττική, σε πόστο με επιστασίες ή και γενικότερα σε πόστο που επιτρέπει διανυκτέρευση εκτός, θα χρειαστεί να είμαι μόνιμος κάτοικος Αττικής για να μπορώ να πάρω διανυκτέρευση; 2.Θα είναι...
Top