• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. H

    1η ΜΣΕΠ Διδυμότειχο

    Παιδιά, έχει αλλάξει ο Διοικητής πλέον. Φιλική συμβουλή, μην πατήσει κανείς.
Top