• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. P

    25 ΛΔΒ

    Κάποιες λεπτομέριες για τον 25ΛΔΒ: Η μονάδα ανοίκει στην ΧΧVΤΘΤ που εδρεύει στο ΣΤΡΔΟ "Στεφανίδη" και στεγάζεται σε αυτό, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το κέντρο της πόλης της Ξάνθης και είναι απέναντι από το ΣΤΡΔΟ "Αποστολίδη" που στεγάζεται το Δ' ΣΣ. Το κέντρο της πόλης είναι στα 10 λεπτά...
Top