• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. T

    Ο γεμιστήρας του "Δόκιμου"

    Σειρά 299 άγημα στην πόλη της Κω, Ενώ όλοι περιμένουν σε παράταξη για την έναρξη του αγήματος,ένας ΔΕΑ(ΠΖ) πλησιάζει το άγημα μας (80 ΕΑΝΕΘ) και κατευθύνεται προς τον Υπίλαρχο μας,ο Υπίλαρχος δεν τον έχει αντιληφθεί και στέκεται μπροστά μας με G3A4 στον ώμο(με τον αορτήρα) σκυμμένος και...
Top