• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. W

    Πηγε κανείς 502 Μ/Κ Τάγμα Πεζικού Καβύλη Έβρου?

    Ετσι για να θυμηθώ τα παλια και να μου πουν οι νεότεροι πως περνάνε στο πιο μαχητικό τάγμα του έβρου!
Top