• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. H

    Φωτογραφία απολυτηρίου!

    Απολύομαι τον Νοέμβριο (δεν ξέρω αν παίζει ρόλο) το αναφέρω γιατί το καλοκαίρι έχουμε τις άσπρες στολές και μετά αλλάζουμε πάλι και φοράμε τις μπλε. Δεν ξέρω λοιπόν αν παίζει κάποιο ρόλο το πότε απολύεσαι με την στολή που φοράς τότε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω (αυτούς που έχουν απολυθεί) πως...
Top