• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. D

    Ειδικότητες και Μονάδες Διαβιβάσεων

    Καλησπέρα, Ο 32ος ΛΔΒ στο Βόλο πως είναι; Υπάρχουν πληροφορίες για τις διαβιβάσεις εκεί και ποιες ειδικότητες παίρνεις αφού πλέον δεν υπάρχουν κέντρα εκπαίδευσης; Ευχαριστώ!
Top