• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. S

    Ι5 στρατου

    Είμαι ήδη στρατό και έχω ζητήσει για αναβολή και θα ήθελα να πάρω Ι5.θα με επηρεάσει κάπου αυτό για κάποια δουλειά?. ΘΑ ήθελα να αρχίζω σχολή με βάση την οδοντοτεχνικη,θα έχω κάποιο πρόβλημα στο μέλλον?
Top