• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. S

    11ο Συνταγμα Πεζικού-Τρίπολη Δ' 2007

    Καλησπέρα και από εμένα παιδιά. Παρουσιάζομαι 07/11 με ένδειξη Διαβιβάσεις ΥΕΑ. Αντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καμια πληροφορία από κανενα παλιό θα ήταν χρήσιμη. Και φυσικά να γνωριστούμε και πριν μπούμε.Εγώ μενω Αθήνα...
  2. S

    11ο Συνταγμα Πεζικού-Τρίπολη Δ' 2007

    Καλησπέρα και από εμένα παιδιά. Παρουσιάζομαι 07/11 με ένδειξη Διαβιβάσεις ΥΕΑ. Αντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καμια πληροφορία από κανενα παλιό θα ήταν χρήσιμη. Και φυσικά να γνωριστούμε και πριν μπούμε.Εγώ μενω Αθήνα...
Top