• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. F

    310 ΛΕΛΕ

    Mην πει κανείς ότι είναι ακόμα νωρίς. Ήδη μετράμε αντίστροφα. <!-- s:cool -->:cool<!-- s:cool --> <!-- s:cool -->:cool<!-- s:cool -->
  2. F

    Ερώτηση για ευνοϊκή μετάθεση και ειδικότητα...

    Παρουσιάζομαι τον άλλο μήνα στο μηχανικό στο Ναύπλιο και επειδή υπηρετεί ταυτόχρονα και ο αδερφός μου ξέρω ότι μετά από τη βασική εκπαίδευση δικαιούμαι μετάθεση στον τόπο διαμονής μου. Έψαξα λίγο να δω τι παίζει στο μηχανικό και έμαθα ότι στους περισσότερους δίνουν ειδικότητες που απαιτούν...
Top