• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. S

    130 ΣΜ | 8η ΜΣΕΠ Λήμνος

    Χαίρεται παίδες, μπαίνω Β' ΕΣΣΟ και ήθελα να ρωτήσω για Λήμνο βασικά αν ισχύει ακόμα το 9μηνο στη συγκεκριμένη μονάδα και αν είναι ακόμα καλά τα πράγματα όπως τα περιγράφουν οι πιο παλιοί και όταν λέμε π.χ 20-10 οι 10 είναι οφφ δηλαδή c-130 και σπίτι? . Επίσης είμαι χημικός μηχανικός ξέρει...
Top