• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. X

    Απόλυση

    Για την απόλυση χρειάζεται φωτογραφίες με την επίσημη στολή κ ακτινογραφία θώρακος. Πειράζει αν η ακτινογραφία θώρακος είναι σε cd?
Top