• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. D

    ΜΥ/ΥΠΕΘΑ

    Ξέρει κανείς που βρίσκεται το μυ/υπεθα γιατί έχω πάρει μετάθεση για εκεί και δεν το βρίσκουμε
  2. D

    ΜΥ/ΥΠΕΘΑ

    Καλησπέρα, μου ήρθε μετάθεση για το ΜΥ/ΥΠΕΘΑ μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος που βρίσκεται γιατί παρουσιάζομαι σε κάτι μέρες
Top