• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. G

    Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ

    Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, στο πλαίσιο της πράξης "Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με Διαδικασία Εξατομικευμένης Αξιολόγησης-Οριζόντια Πράξη Ακαδημαϊκού Έτους...
  2. G

    Online μαθήματα διάσημων πανεπιστημίων με ελεύθερη συμμετοχή

    Τα πανεπιστήμια Princeton University, Stanford University, University of Michigan και University of Pennsylvania προσφέρουν online μαθήματα με ελεύθερη συμμετοχή στους τομείς: Humanities and Social Science Computer Science Mathematics and Statistics Healthcare, Medicine, and Biology Economics...
Top