• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. R

    ΑΣΔΥΣ

    Είμαι 2020Ε εσσο στην Ελδυκ και μόλις βγήκε η μετάθεση μου στην Ασδυς(Ζωγράφου) και σκέφτομαι να φύγω από τώρα.υπάρχει κάνεις που να πήγε πρόσφατα να μου πει τι παίζει με υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, στελέχη κλπ;
Top