• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. L

    Ερωτήσεις για ΕΠΟΠ

    Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για ΕΠΟΠ (ίσως φανούν κάπως ανόητες) διότι δεν γνωρίζω καθόλου τι γίνεται! 1) Εάν μπω ΕΠΟΠ ενώ σπουδάζω , υπάρχει πιθανότητα να με μεταφέρουν κοντά στον τόπο σπουδών; 2) Για το πτυχίο μου απαιτείται 6μηνη πρακτική. Μπορώ να πραγματοποιήσω την...
Top