• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. J

    Που είναι 3/1/472 ΤΕΠΠ?

    Από ότι έχω διαβάσει στο forum το 3/1/472 ΤΕΠΠ θα είναι κάποιο φυλάκιο το οποίο βρίσκεται στη Χίο αλλά το φύλλο πορείας δεν γράφει στρατόπεδο. Γνωρίζει κανείς που πρέπει να παρουσιαστώ?
Top