Συνομιλίες
  1. Π @ Παναγιώτης130:
    Καλησπέρα γνωρίζει κανείς πως είναι στο τυλπ/δυβ στο μενιδι;