• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Ειδικότητες και Μονάδες Διαβιβάσεων

Nikpet

New member
Παρακάτω είναι όλες οι μονάδες διαβιβάσεων (Λόχοι και Τάγματα) που μπορεί κάποιος να πάρει μετάθεση...

Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιο...


1. Μονάδα : 1 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ Ι ΜΠ
Έδρα Μονάδας : ΒΑΡΒΑΡΕΣ
________________________________________
2. Μονάδα : 1 ΤΕΕΠ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 1 ΤΑΞΑΣ
Έδρα Μονάδας : ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
________________________________________
3. Μονάδα : 10 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 10 ΤΑΞΠΖ
Έδρα Μονάδας : ΣΕΡΡΩΝ
________________________________________
4. Μονάδα : 1/1/471 ΤΗΠ
Υπαγωγή : 471ΤΗΠ(-6)
Έδρα Μονάδας : ΣΑΜΙΩΝ
________________________________________
5. Μονάδα : 1/1/472 ΤΕΠΠ (88 ΣΔΙ)
Υπαγωγή : 472 ΤΕΠΠ(-6)
Έδρα Μονάδας : ΛΗΜΝΟΥ
________________________________________
6. Μονάδα : 12 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ
Έδρα Μονάδας : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
________________________________________
7. Μονάδα : 1/2/471 ΤΗΠ
Υπαγωγή : 471ΤΗΠ(-6)
Έδρα Μονάδας : ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
________________________________________
8. Μονάδα : 13 ΛΔΒ(-5)
Υπαγωγή : 13 ΔΕΕ 'ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ'
Έδρα Μονάδας : ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
________________________________________
9. Μονάδα : 14 ΛΔΒ(-8 )
Υπαγωγή : ΣΤΡ 1 ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ
Έδρα Μονάδας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
________________________________________
10. Μονάδα : 15 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 15 ΤΑΞΠΖ
Έδρα Μονάδας : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
________________________________________
11. Μονάδα : 16 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ
Έδρα Μονάδας : ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
________________________________________
12. Μονάδα : 17 ΛΔΒ(-)
Υπαγωγή : ΣΤΡ 1 ΤΑΞΑΣ
Έδρα Μονάδας : ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
________________________________________
13. Μονάδα : 18 ΛΔΒ(-4)
Υπαγωγή : 4 ΣΚΔ-ΑΛ
Έδρα Μονάδας : ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
________________________________________
14. Μονάδα : 2 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΙΙ Μ/Κ ΜΠ
Έδρα Μονάδας : ΕΔΕΣΣΗΣ
________________________________________
15. Μονάδα : 20 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΧΧ ΤΘ ΜΕΡ
Έδρα Μονάδας : ΚΑΒΑΛΑΣ
________________________________________
16. Μονάδα : 21 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΧΧΙ ΤΘΤ
Έδρα Μονάδας : ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
________________________________________
17. Μονάδα : 2/1/471 ΤΗΠ
Υπαγωγή : 471ΤΗΠ(-6)
Έδρα Μονάδας : ΚΩ
________________________________________
18. Μονάδα : 23 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ
Έδρα Μονάδας : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
________________________________________
19. Μονάδα : 24 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΧΧΙV ΤΘΤ
Έδρα Μονάδας : ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
________________________________________
20. Μονάδα : 25 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΧΧV ΤΘΤ
Έδρα Μονάδας : ΞΑΝΘΗΣ
________________________________________
21. Μονάδα : 29 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 29 ΤΑΞΠΖ 'ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ'
Έδρα Μονάδας : ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
________________________________________
22. Μονάδα : 3 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 3 Μ/Κ ΤΑΞ 'ΡΙΜΙΝΙ'
Έδρα Μονάδας : ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
________________________________________
23. Μονάδα : 30 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 30 Μ/Κ ΤΑΞ 'ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ'
Έδρα Μονάδας : ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
________________________________________
24. Μονάδα : 31 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 31 Μ/Κ ΤΑΞ 'ΚΑΜΙΑ'
Έδρα Μονάδας : ΚΑΒΥΣΟΣ
________________________________________
25. Μονάδα : 3/1/471 ΤΗΠ
Υπαγωγή : 471ΤΗΠ(-6)
Έδρα Μονάδας : ΡΟΔΟΥ
________________________________________
26. Μονάδα : 32 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 32 ΤΑΞ Π/Ν 'ΜΟΡΑΒΑΣ'
Έδρα Μονάδας : ΒΟΛΟΥ
________________________________________
27. Μονάδα : 33 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 33 Μ/Κ ΤΑΞ 'ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ'
Έδρα Μονάδας : ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
________________________________________
28. Μονάδα : 34 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 34 Μ/Κ ΤΑΞ 'ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΟΥ ΔΙΑΛΕΤΗ'
Έδρα Μονάδας : ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
________________________________________
29. Μονάδα : 35 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΤΔ/21 ΣΠ 'ΔΡΑΜΑ'
Έδρα Μονάδας : ΠΛΑΤΗΣ
________________________________________
30. Μονάδα : 36 ΛΔΒ
Υπαγωγή : 1 ΣΠΒ(MLRS)
Έδρα Μονάδας : ΔΡΑΜΑΣ
________________________________________
31. Μονάδα : 466 ΤΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΑΣΔΥΣ
Έδρα Μονάδας : ΑΘΗΝΑΙΩΝ
________________________________________
32. Μονάδα : 471ΤΗΠ(-6)
Υπαγωγή : 2 ΣΕΗΠΠΕΠ/ΑΣΔΕΝ
Έδρα Μονάδας : ΑΘΗΝΑΙΩΝ
________________________________________
33. Μονάδα : 472 ΤΕΠΠ(-6)
Υπαγωγή : 2 ΣΕΗΠΠΕΠ/ΑΣΔΕΝ
Έδρα Μονάδας : ΑΘΗΝΑΙΩΝ
________________________________________
34. Μονάδα : 473 ΤΕΠΠ(-4)
Υπαγωγή : 1 ΣΕΗΠΠΕΠ/Δ ΣΣ
Έδρα Μονάδας : ΞΑΝΘΗΣ
________________________________________
35. Μονάδα : 474 ΤΔΒΕΘ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 95 ΑΔΤΕ
Έδρα Μονάδας : ΨΙΝΘΟΥ
________________________________________
36. Μονάδα : 475 ΤΔΒΕΘ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 98 ΑΔΤΕ
Έδρα Μονάδας : ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
________________________________________

37. Μονάδα : 476 ΤΗΠ(-5)
Υπαγωγή : 1 ΣΕΗΠΠΕΠ/Δ ΣΣ
Έδρα Μονάδας : ΞΑΝΘΗΣ
________________________________________
38. Μονάδα : 479 ΤΔΒ
Υπαγωγή : 1 ΣΕΗΠΠΕΠ/Δ ΣΣ
Έδρα Μονάδας : ΞΑΝΘΗΣ
________________________________________
39. Μονάδα : 4/80 ΛΔΒΕΘ(5/42 ΣΠ)
Υπαγωγή : 80 ΛΔΒΕΘ
Έδρα Μονάδας : ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
________________________________________
40. Μονάδα : 482 ΤΔΒ(-5)
Υπαγωγή : 2 ΣΕΗΠΠΕΠ/ΑΣΔΕΝ
Έδρα Μονάδας : ΑΘΗΝΑΙΩΝ
________________________________________
41. Μονάδα : 485 ΤΔΒ(-)
Υπαγωγή : ΣΤΡ 1 ΣΤΡΑΤΙΑΣ(-)
Έδρα Μονάδας : ΛΑΡΙΣΗΣ
________________________________________
42. Μονάδα : 486 ΤΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΜΕΡΥΠ
Έδρα Μονάδας : ΛΑΜΙΕΩΝ
________________________________________
43. Μονάδα : 487 ΤΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΓΕΣ
Έδρα Μονάδας : ΑΘΗΝΑΙΩΝ
________________________________________
44. Μονάδα : 488 ΤΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ Α ΣΣ
Έδρα Μονάδας : ΚΟΖΑΝΗΣ
________________________________________
45. Μονάδα : 489 ΤΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ Β΄ΣΣ
Έδρα Μονάδας : ΒΕΡΟΙΑΣ
________________________________________
46. Μονάδα : 490 ΤΔΒ
Υπαγωγή : ΔΔΒ/NDC-GR
Έδρα Μονάδας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
________________________________________
47. Μονάδα : 492 ΤΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ VΙΙΙ ΜΠ
Έδρα Μονάδας : ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
________________________________________
48. Μονάδα : 5 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 5 ΤΑΞΠΖ
Έδρα Μονάδας : ΑΓΙΑΣ
________________________________________
49. Μονάδα : 50 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 50 Μ/Κ ΤΑΞΠΖ 'ΑΨΟΣ'
Έδρα Μονάδας : ΣΟΥΦΛΙΟΥ
________________________________________
50. Μονάδα : 6 ΛΔΒ (ΔΙΑΛ)
Υπαγωγή : ΣΤΡ 6 ΤΑΞΠΖ (ΔΙΑΛ)
Έδρα Μονάδας : ΚΙΛΚΙΣ
________________________________________
51. Μονάδα : 7 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 7 Μ/Κ ΤΑΞ 'ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ'
Έδρα Μονάδας : ΠΡΟΒΑΤΩΝΟΣ
________________________________________
52. Μονάδα : 71 Α/Μ ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 71 Α/Μ ΤΑΞΠΖ
Έδρα Μονάδας : ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ
________________________________________
53. Μονάδα : 79 ΛΔΒΕΘ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 79 ΑΔΤΕ
Έδρα Μονάδας : ΣΑΜΙΩΝ
________________________________________
54. Μονάδα : 80 ΛΔΒΕΘ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 80 ΑΔΤΕ
Έδρα Μονάδας : ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
________________________________________
55. Μονάδα : 88 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 88 ΣΔΙ
Έδρα Μονάδας : ΠΛΑΤΕΟΣ
________________________________________
56. Μονάδα : 9 ΛΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 9 ΤΑΞΠΖ
Έδρα Μονάδας : ΦΛΩΡΙΝΗΣ
________________________________________
57. Μονάδα : 96 ΛΔΒΕΘ
Υπαγωγή : ΣΤΡ 96 ΑΔΤΕ
Έδρα Μονάδας : ΧΙΟΥ

Παρακάτω αναφέρονται οι περισσότερες ειδικότητες που μπορεί να πάρει κάποιος διαβιβαστής ΣΤΡ(ΔΒ):

-ΧΨΤΣ-ΚΤ (Χειριστής Ψηφιακών Τερματικων Συστηματων - Κρυπτογράφος) (Καλαμάτα):
Χειριστής του ΑΣΔΑ (Αυτομ.Συστ.Διακίνησης Αλληλογραφίας) και του Κρυπτογραφικού. Θεωρείται καλή ειδικότητα καθώς η υπηρεσία που σου αντιστοιχεί είναι στο ΚΕΠΙΚ μπροστά σε έναν υπολογιστή. Στις περισσότερες μονάδες οι φαντάροι με αυτή την ειδικότητα κανουν υπηρεσίες στο ΚΕΠΙΚ, ειδικά σε Ταξιαρχίες/Μεραρχίες, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι γλιτώνουν πάντα τις σκοπιές και τα περιπολα.

-ΧΕΜ (Χειριστής Ενσυρμάτων Μέσων) (Καλαμάτα):
Σε περιπτωση που υπάρχει αντιστοιχη υπηρεσία στην μονάδα καλώς (πολύ σπάνια, σχεδόν ποτε), αλλιώς εξυπηρετεί άλλες υπηρεσίες όπως τηλεφωνικό, σκοπιές, περιπολα κτλ.

-ΧΑΜ (Χειριστής Ασυρμάτων Μέσων) (Καλαμάτα): Ισχύει ότι και στους ΧΕΜ.

-Γραφέας ΚΕΠΙΚ (εκπαίδευση στη μονάδα): καλή εφόσον κάνεις υπηρεσίες στο ΚΕΠΙΚ, εξαρτάται απο την μονάδα. Αλλιώς μια απο τα ίδια.

-ΧΣΕΖΜ ("ΕΡΜΗΣ") (Καλαμάτα)Σε περιπτωση που υπάρχει αντιστοιχη υπηρεσία στην μονάδα καλώς (πολύ σπάνια, ίσως σε μερικές μονάδες στη παραμεθόριο), αλλιώς εξυπηρετεί άλλες υπηρεσίες όπως τηλεφωνικό, σκοπιές, περιπολα κτλ.

-ΤΑΜ (Τεχνίτης ασυρμάτων μέσων) (Πύργο): Διαρκεί πολύ καιρό η εκπαίδευση (στη ΣΕΤΤΗΛ) και επειτα τπτ. Σκοπάνθρωπος.

-ΤΕΜ (Τεχνίτης Ενσύρματων Μέσων)(Πύργο). Ισχύει ότι και για τους ΤΑΜ.

-Οδηγός (Σπαρτη). Εφόσον παρει κανείς καταλληλότητα μετά την εκπαίδευση μπορεί να κάνει υπηρεσίες οδηγού μονάδας (οδηγός διοικητή-ΥΕΣΑ-Επιφυλακής) και να γλιτώσει τις υπόλοιπες υπηρεσίες, αν όχι, σκοπάνθρωπος.

-Μάγειρας (Σπάρτη-Γύθειο). Το λέει και η λέξη. Μαγειρία και πάλι μαγειρία. Υπάρχουν περιπτώσεις που η μάγειρες δεν περνάνε ασχημα οποτε μην αυτοκτονήσει τζάμπα κανας μαγειρας.

-ΧΜΗΠ-ΑΚ (Χειριστής Μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου-Ακροατής) (Λάρισα): Ίσως η πιο βυσματική ειδικότητα...

-ΧΡΕ (Χειριστής Ραντάρ επιφανείας)(Χαιδάρι). Εκπαίδευση στο Χαϊδάρι μετά συνήθως πας σε φυλάκιο... Θεωρείται βυσματική ειδικότητα...

-ΗΤΟ (Ηλεκτροτεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων) (Πάτρα). Εκπαίδευση στο Μηχανικό στην Πάτρα. Άγνωστο το τι κάνεις μετά...

-ΧΑΤΟΑ (Χειριστής Ασυρμάτου Τηλεφώνου-Οδηγός Οχήματος) (4 εβδομάδες Σπάρτη και 2 εβδομάδες Καλαμάτα). Ισχύει ότι και για τους οδηγούς.

-Οπλουργός (Πάτρα). Δεν έχω ιδέα τι είναι, απλώς έτυχε αυτή η ειδικότητα σε κάποιους.

-ΤΦ (Τυφεκιοφόρος - χωρίς εκπαίδευση): Το τουφέκι σου και αντε στη σκοπιά.


Παρακαλώ κάποιος να το κάνει υπόμνημα.


Κάποια πράγματα για τις ειδικότητες γράφτηκαν από το χρήστη nellos.
 

nikos_veria

New member
Φίλε Nikpet, να σημειώσω με την σειρά μου ότι στις μονάδες του Έβρου, από ότι έχω καταλάβει από την εμπειρία μου, τις νευραλγικές θέσεις στα ΚΕΠΙΚ (τηλέτυπα, ΕΡΜΗΣ κλπ) τις καταλαμβάνουν ΕΠ ΟΠ και οι φανταροι αναλαμβάνουν συνήθως το τηλεφωνικό...
Μάλιστα, όταν υπάρχει έλλειψη ένοπλων, προτιμώνται για τη θέση αυτή οι άοπλοι (αρκεί να μην έχουν βγει άοπλοι για ψυχολογικούς λόγους....)
 

Nikpet

New member
[quote author="antonis tkd"]Για ΚΕΠΙΚ που γινεται εκπαιδευση? Μονο καλαματα?[/quote]

Ή Καλαμάτα ή κατευθείαν στις μονάδες...

Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος έχει ειδικότητα άσχετη με ΚΕΠΙΚ, πχ ΧΜΗΠ και καταλήγει στο ΚΕΠΙΚ...
 

mourdok

New member
ΠΑΙΔΕΣ Ο 13 ΛΔΒ ΚΑΙ Ο 14 ΛΔΒ ΕΙΝΑΙ ΛΟΧΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ 'Η ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑΣ 'Η ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΒΥΣΜΑ.
 

notispp

New member
Παιδιά χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Καταρχήν ξέρει κανείς που ακριβώς είναι ο 10ος ΛΔΒ (ΣΕΡΡΩΝ) και που ο 6ος (ΚΙΛΚΙΣ); Έχω ψάξει παντού αλλά δε μπορώ να βρω τίποτα.Επίσης θα ήθελα να μου πείτε αν ξέρετε 1ον αν είναι καλά σε κάποιον από αυτούς και 2ον αν είναι εύκολο να πάρω μετάθεση εκεί από ΚΕΔΒ Καλαμάτας.Ανήκω στην στρατολογία Αθηνών και μένω στο Ηράκλειο της Κρήτης αν παίζει κάποιο ρόλο αυτό.
 

Boromir

New member
Γεια σας μάγκες, πήρα ειδικότητα Ερμής στις διαβιβάσεις και μετά παω στο 482 (το οποίο υπάγεται στο ΓΕΣ) και βρίσκεται στα αστυπάλαια. Παρόλα αυτα δεν εχω βρει καθόλου πληροφορίες αναφορικά με το τι παίζει εκεί η σχετικά με την εκπαίδευση ως ερμιτζής . Ξέρει κανεις καμία πληροφορία; ειδικά για αστυπάλαια!
 

Boromir

New member
Το οποίο πρακτικά τι σημαίνει αναφορικά με την πορεία της θητείας μου;
 

kitrinomayros

New member
μαγκες εκανα μεταταξη απο το σωμα που ειμαι διαβιβασεις με ειδικοτητα ερμης....με στελνουν χαιδαρι κ μετα 20 λοχο αλλα αντι καβαλα γραφει θεσ/νικη...ξερει κανεις τι παιζει?? <!-- sPDT_Armataz_01_03 -->PDT_Armataz_01_03<!-- sPDT_Armataz_01_03 --> γενικα οποιος μπορει να δωσει πληροφοριες ευχαριστω εκ των προτερων.... <!-- s:D -->:D<!-- s:D -->
 

Devil_7

New member
Εγώ που είμαι τελειόφοιτος ηλεκτρονικός μπορώ να πάω διαβιβάσεις? Θέλει και βύσμα?
 

konc

Member
Τι ξέρουμε γι'αυτό? Οτιδήποτε ευπρόσδεκτο!
________________________________________
5. Μονάδα : 1/1/472 ΤΕΠΠ (88 ΣΔΙ)
Υπαγωγή : 472 ΤΕΠΠ(-6)
Έδρα Μονάδας : ΛΗΜΝΟΥ
________________________________________
 

apalestra

New member
Παιδιά καλησπέρα και από μένα, θελω τη βοηθειά σας μπας και βγαλω άκρη αναφορικά με την ειδικότητά μου και την μεταθεσή μου.

Από το Σώμα Ερευνας Πληροφορικής λόγο μη ύπαρξης βύσματος (ποσο μ....ας είμουν που νόμιζα ότι υπάρχει έστω και η στοιχειώδες αξιοκρατια...) με στείλανε Χειριστή μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου και τώρα είμαι Λάρισα για σχολή 2 μήνες και μετα πάω 1/2/476 ΤΗΠ Ξάνθη. Παρακαλώ όποιος γνωρίζει κάτι για την εν λόγο ειδικότητα καθώς και για την μονάδα στην Ξάνθη ας κάνει ένα Post.

Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό το 1/2/476 είναι μέσα στην πόλη της Ξάνθης ή παίζει να με διαολοστείλουν οπουδήποτε στη Θράκη? (κατι για Διδιμοτυχο είδα στο Internet, χωρις βεβαίως να βγάλω άκρη.)

Εκ των πρωτέρων σας ευχαριστώ και καλή θητεία/υπόλοιπο σε όλους μας!!!
 

Boromir

New member
να θεωρεις τον εαυτο σου πολυ τυχερό. Μακράν η κα΄λύτερη και πιο βυσματική ειδικότητα των διαβιβάσεων. Θαλαμοφυλίκια με τηλεώραση κάνετε . Ξενοδοχείο σχεδόν ειναι οι εγκαταστάσεις .Θα πας και θα καταλάβεις τη ζωάρα παίζει
 

mousatos

New member
[quote author="Nikpet"][quote author="antonis tkd"]Για ΚΕΠΙΚ που γινεται εκπαιδευση? Μονο καλαματα?[/quote]

Ή Καλαμάτα ή κατευθείαν στις μονάδες...

Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος έχει ειδικότητα άσχετη με ΚΕΠΙΚ, πχ ΧΜΗΠ και καταλήγει στο ΚΕΠΙΚ...[/quote]

Σιγά την εκπαίδευση που έκαναν στην Καλαμάτα...

Στην 2008 Δ' μας έδειχναν το ξεπερασμένο(αν και για πολλούς καλύτερο) ΑΣΔΑ, ενώ στις μονάδες υπάρχει προγραμματάκι που δουλεύει κατευθείαν στον browser...

Οπότε για μένα ό,τι μάθεις θα μάθεις στην μονάδα.
 

KrAiBoW

New member
Kalispera paides.


Mou exei er8ei meta8esh gia :
________________________________________
31. Μονάδα : 466 ΤΔΒ
Υπαγωγή : ΣΤΡ ΑΣΔΥΣ
Έδρα Μονάδας : ΑΘΗΝΑΙΩΝ
________________________________________


Kseroume ti leei ? Einai kala ekei ?


thanks prokatavolika
 

122001

New member
Γεια σας παιδιά! Ο αδελφός μου πήρε μετάθεση για 1/2/476 ΤΗΠ στην Ξάνθη. Λίγες απορίες αν ξέρει κάποιος να απαντήσει.
1) Θα πάει Ξάνθη για εκπαίδευση(πόσο καιρό?) και μετά παίρνει νέα μετάθεση παραμεθόριο?
2) Ξέρουμε που αντιστοιχεί το 1/2?
3) Υπάρχουν πληροφορίες για το στρατόπεδο στην Ξάνθη και αυτό της επόμενης μετάθεσης?

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων όποιον μπορεί να βοηθήσει... <!-- s:D -->:D<!-- s:D -->
 

stoixeio

New member
παιδια ο αδερφος μου πηρε μεταθεση για το 33 ΛΔΒ στο πολυκαστρο.. Ξερει κανεις τι παιζει εκει περα? ειναι καλα ? ασχημα? αν εχει ακουσει κανεις τπτ αν μπορει ας μπει στον κοπο να απαντησει <!-- s:) -->:)<!-- s:) -->
 

mavraganis238

New member
Παιδιά σημερα έμαθα οτι παω απο Ε.Π στο σώμα ΔΒ με ειδικότητα Οπλουργου.

Απο οτι κατάλαβα θα παίξει μετεκπαίδευση στην Πάτρα σωστ

Ξέρει κανεις τι παίζει με αυτη την ειδικότητα? Υπαρχει περίπτωση να μπω στο κεποικ σαν Οπλουργός?
 
Top