• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Κερδίστε λεφτά με την επεξεργαστική δύναμη του Η/Υ (>30$/mo)

George84

New member
Hello boys and girls!

So, I came across a site that can get me a few extra money, without me actually doing anything, and I tried it … and it actually works. It’s not one of those scams like payperclick sites, surveys, forex platforms etc who claim to get you thousands of dollars a month in your pyjamas.

It is a system using your CPU power, like folding@home, but this one actually pays you for the CPU power you donate. I’ve searched online and found that there are a few companies that actually have customers in need of CPU power and they provide it by renting CPU power from users online, giving them a share of the profit. It is not a non-profit organization so I couldn’t find the actual projects they are working on.

The system is called DigitalGeneration, you can check it by clicking the banner, but before you do, read below…

So it claims they can get you up to 750$/month … I’m not sure about that. They claim it’s free … nothing in this world is free except for the air we breathe, so I’m not sure about that either. Let me get it straight for you.

Once you register and download the program (Thread Manager v2.3, 3.7MB) you get one thread (each thread uses part of your CPU power, less than 5%). This is the trial thread which is active for a month and pays you 1$/day or 30$/month. Once it expires, you can activate it for a year with 20$. So you earn 30$, you spend 20$ and you are left with 10$ and a thread which gives you 30$/month. You can transfer those money to your e-wallet or bank account anytime or you can invest those money to buy more threads and increase your profit. Each additional thread costs 50$ (50days of CPU usage) and pays an extra $/day. You do the math. Overtime you can buy up to 25 threads and have an annual profit of 9.125$ (750$/month). How can they give all those money without you actually investing any? They sell your CPU power to their customers and probably earn twice that money.

So what are the costs?
1. In order to activate your trial thread you need to provide a mobile phone number for verification. They send you a message with a code which you have to send back via SMS. Users mention a cost of 0.25$ for this SMS in the US, but I guess it’s higher, depending on the country you live in. I don’t think it’s a scam with extreme charges, it’s just an SMS with international cost (in USA probably). However, upon activation I blocked incoming calls from that number in my mobile, just to be sure. I suggest you do the same.

2. In order to get 1$/day, 30$/month you need to have a computer, internet connection and the program running 24/7. That’s a cost in electricity, so if you don’t already have your computer on 24/7 you’ll probably pay in bills more than you’ll earn. Electricity costs won’t be an issue once you have a few more threads. So for the first month you need to get at least 20$, whatever the electricity cost, so you can re-activate the trial thread for a year once it expires. Otherwise you’ll have to quit or spend real money to activate it. After the first month, and until you have enough threads to cover electricity bills, use the program only when you have your computer on anyway, unless you are not the one paying the bills :Π

3. If you want to get paid you need an e-wallet account, either payza, paxum or perfect money. Unfortunately paypal is not yet available, but they say it will soon be added as a payment option. I suggest payza, for now, or wait for paypal. So, payza charges you zero money to receive your earnings from DigitalGeneration but has a 3$ fee for Greece plus 2,5% exchange rate for bank wire transfer, or 1 Canadian dollar plus 2,5% exchange rate for transfer in prepaid cards. Check the fees before you decide. Payza also needs a visa confirmation to activate your account. This will cost you 1-2$ (be careful to convert the amount charged on your credit card to US dollars correctly), however those money will be transferred to your payza account and can be refunded or spent to buy threads.

There is also another way to make profit using DigitalGeneration. That’s with referees. So you get 20% of the profit your 1st level affiliates do, and 10% of the profit of your 2nd level affiliates. That’s the reason I’m telling you this, to be clear with you. If you are planning on using it, you might as well do it under my name, it will cost you nothing. So click the banner below.

If you have any questions feel free to contact me.
Thanks!
George


Notes:
1. I don’t own the system nor have any benefit from it apart from possible affiliate bonus. I am just using it for a few days, it seems to be legitimate from forums I checked and the only thing I can tell you is that after the first day I was able to transfer my profit to my payza e-wallet (daily profits are updated in your account once per day, so if you see no money in your account, just wait for the update). I don’t know what will happen in 1-2 months, nor can I guarantee that you’ll get the profits they claim.

2. Payza is a legitimate e-wallet equivalent to paypal, and it’s becoming extremely popular with a lot of users around the globe, so there is no risk there. You can link your visa, prepaid card or bank account with no worries just like you would do with paypal.

3. You have the option to use real money to buy threads, however, I suggest you don’t unless you are somehow sure that you don’t lose your money, or if you are willing to take the risk.

4. The total number of threads that you can buy for an account depends on your actual CPU power. Some users online claim that the maximum limit is 100 but I’m not sure if the system lets you buy 100 threads or even if all those threads will give you profit if most of them don’t work due to insufficient CPU power. The program calculates your computer’s maximum operations per second so I guess it prevents you from buying more threads than your CPU can actually support .

5. I wrote all the above so do not copy it unless you become my affiliate and want to get me some 2nd level affiliates <!-- s:p -->:p<!-- s:p -->
 
Top