• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

μόρια για μέλος τρίτεκνης οικογένειας??

billyArdo28

New member
διάβασα κάπου ότι και τα μέλη τρίτεκνων οικογενειών παίρνουν μόρια για εϋνοική μετάθεση αλλά στο http://www.thiteia.org/transfer.htm δεν αναφέρει κάτι παρόμοιο... ξέρει κανείς σίγουρα τι ισχύει??
 
Top