• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Νέα προκήρυξη για πρόσληψη ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς

Nickelodeon

Administrator
Νέα προκήρυξη για τη πρόσληψη 1790 ανδρών ΕΠΟΠ για επιχειρησιακές και τεχνικές ειδικότητες, 50 γυναικών - ανδρών για ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και 160 ανδρών για τις Ειδικές Δυνάμεις προκήρυξε το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας για το Στρατό Ξηράς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους μέχρι 11 Αυγούστου 2006 με συστημένη επιστολή στο ΓΕΣ/ Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών.

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ και σύντομα θα εμφανιστούν και εδώ.
 
Top