• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Terms and rules

Οι πάροχοι της υπηρεσίας που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο ("Υπηρεσία") δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε περιεχόμενο και λογαριασμούς που δημιουργούνται από τους χρήστες. Το περιεχόμενο που υποβάλλεται εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα του.

Αυτή η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες που είναι τουλάχιστον {ηλικίας} ετών. Εάν είστε μικρότερος από αυτό, μην εγγραφείτε σε αυτήν την Υπηρεσία. Εάν εγγραφείτε σε αυτήν την Υπηρεσία, δηλώνετε ότι είστε αυτής της ηλικίας ή μεγαλύτερης ηλικίας.

Όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε, μεταφορτώνετε ή καθιστάτε με άλλον τρόπο διαθέσιμο στην Υπηρεσία ("Περιεχόμενο") μπορεί να ελεγχθεί από μέλη του προσωπικού. Όλο το Περιεχόμενο που υποβάλλετε ή ανεβάζετε ενδέχεται να αποστέλλεται σε υπηρεσίες επαλήθευσης τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών πρόληψης ανεπιθύμητων μηνυμάτων). Μην υποβάλετε περιεχόμενο που θεωρείτε ότι είναι ιδιωτικό ή εμπιστευτικό.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για να υποβάλετε ή να συνδέσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, υβριστικό, μίσος, απειλητικό, ανεπιθύμητο ή ανεπιθύμητο, πιθανό να προσβάλει, περιέχει περιεχόμενο για ενηλίκους ή απαράδεκτο, περιέχει προσωπικές πληροφορίες άλλων, κινδύνους παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενθαρρύνει την παράνομη δραστηριότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από αυτό το Περιεχόμενο ή τη συμπεριφορά σας.

Μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς ειδοποίηση. Τα αιτήματα για αφαίρεση ή τροποποίηση Περιεχομένου θα γίνονται μόνο κατά την κρίση μας. Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας σε ολόκληρη ή σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς ειδοποίηση.

Μας εκχωρείτε μια μη αποκλειστική, μόνιμη, αμετάκλητη, απεριόριστη άδεια χρήσης, δημοσίευσης ή εκ νέου δημοσίευσης του Περιεχομένου σας σε σχέση με την Υπηρεσία. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα επί του Περιεχομένου.

Αυτοί οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην εγγραφείτε και μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Η χρήση της Υπηρεσίας συνιστά αποδοχή αυτών των όρων. Εάν θέλετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, επικοινωνήστε μαζί μας .

Top