• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Recent content by Δημητρης10

  1. Δ

    ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΜΑΧΗΤΗ

    Διάβασα μερικά σχόλια (όχι όλα) και επειδή ήμουν ο ένας από τους τρεις που πήρανε μαχητοσημο, ανάμεσα σε κάπου 350 άτομα στο λιτόχωρο έχω να πω οτι πιθανώς το είχα πάρει για τρεις συγκεκριμένους λόγους καλές θέσεις στις πορείες μέσα στα πρώτα 3-4 άτομα, συμμετοχή και εργατικότητα στις διάφορες...
Top