PDF Εκτύπωση E-mail

Συντομογραφίες - Αρχικά - Στρατιωτική αργκό

Οι επίσημες συντομογραφίες αλλά και η αργκό που χρησιμοποιείται μεταξύ των στρατιωτών κάνουν μερικές φορές όσους δεν έχουν υπηρετήσει στον στρατό να μην καταλαβαίνουν τίποτα από τον διάλογο μεταξύ στρατιωτών ή και στρατιωτικών. Μερικές μόνο από αυτές τις ορολογίες αναφέρουμε εδώ:

 

 

Επίσημες συντομογραφίες

Πρόκειται για συντομογραφίες οι οποίες χρησιμοποιούνται είτε σε επίσημα έγγραφα του στρατού ή ακόμα και μεταξύ των στρατιωτικών ή των στρατευμένων, είναι επίσημες ως προς το ότι οι περισσότερες από αυτές είναι αρχικά ή συντομεύσεις επισήμων στρατιωτικών όρων

 

Στρατιωτικοί Βαθμοί (ανά σειρά αρχαιότητας)
Στγος Στρατηγός
Ατγος Αντιστράτηγος
Υπτγος Υποστράτηγος
Τξχος Ταξίαρχος
Σχης Συνταγματάρχης
Ανχης Αντισυνταγματάρχης
Τχης Ταγματάρχης
Λγος Λοχαγός
Υπλγος Υπολοχαγός
Ανθλγος Ανθυπολοχαγός
Ανθστης Ανθυπασπιστής
Αλχιας Αρχιλοχίας
Επχίας Επιλοχίας
Λχιας (ή Λοχ) Λοχίας
Δνεας Δεκανέας
ΕΠ.ΟΠ Επαγγελματίας Οπλίτης

Το Εφ. μπροστά από τους βαθμούς σημαίνει Έφεδρος το Μ ή Μον, Μόνιμος. Στους υπαξιωματικούς υπάρχουν και οι ΕΜΘ, δηλαδή οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, αυτοί είναι εθελοντές υπαξιωματικοί (ΕΠΥ ή ΕΠΟΠ) οι οποίοι παραμένουν στο στράτευμα και μετά τη λήξη της υποχρεωτικής παραμονής τους σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα και οι ΟΒΑ, Οπλίτες Βραχυχρόνιας Ανακατάταξης, πρόκειται περί κληρωτών οπλιτών οι οποίοι έχουν δηλώσει εθελοντικά ότι επιθυμούν να παρατείνουν τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. Οι ΟΒΑ μπορούν αν παραμείνουν στο στράτευμα από ένα έως συνολικά τρία έτη.

Μονάδες- Σώματα - Όπλα (με αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία)
ΔΒ Διαβιβάσεις
ΜΧ Μηχανικό
ΠΒ Πυροβολικό
ΠΖ Πεζικό
ΤΘ Τεθωρακισμένα
ΤΧ Τεχνικό
ΥΓ Υγειονομικό

Κέντρα - Μονάδες - Σχολεία Εκπαίδευσης

ΚΕΝ Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (γενική ονομασία όλων των κέντρων εκπαίδευσης νεσοσυλλέκτων)
ΕΚΕ Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης (Κέντρο Εκπαίδευσης για απονομή ειδικότητας, συνήθως η εκπαίδευση ειδικότητας στα ΕΚΕ γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στα ΚΕΝ)
ΚΕΕΜ Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (Σπάρτη)
ΚΕΕΔ Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (Μεγάλο Πεύκο)
ΚΕΔΒ Κέντρο Εκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων (Καλαμάτα)
ΚΕΜΧ Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού (Ναύπλιο)
ΚΕΠΒ Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού (Θήβα)
ΚΕΤΘ Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων (Αυλώνας)
ΚΕΤΧ Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (Πάτρα)
ΚΕΑΠ Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου
ΛΥΒ Λόχος Υποψηφίων Βαθμοφόρων (λόχος εκπαίδευσης κληρωτών υπαξιωματικών, δεκανέων και λοχίων). Στα ΤΘ καλείται ΙΛΥΒ (από το Ίλη).
ΣΑΤΘ Σχολή Αξιωματικών Τεθωρακισμένων
ΣΕΑΠ
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (κέντρο εκπαίδευσης ΥΕΑ Πεζικού στην Κρήτη)
ΣΣΟΕΚ Σχολείο Στελεχών Όπλων και Ετέρων Κλάδων
ΣΣΕΔ Σχολείο Στελεχών Ειδικών Δυνάμεων
ΣΣΕ Στρατιωτική Σχόλή Ευελπίδων
ΣΜΥ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αρχικά Μονάδων - Υπομονάδων

Α/Κ ΜΜΠ Αυτοκινούμενη Μοίρα Μέσου Πυροβολικού
ΕΜΑ Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων (Μονάδα επιπέδου Τάγματος στα ΤΘ)
ΛΕΜ Λόχος Εφοδιασμού Μεταφορών
ΛΜΧ Λόχος Μηχανικού
ΛΥΓ Λόχος Υγειονομικού
Μ/Κ ΤΠ Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού
ΤΥΠ Τάγμα Υλικής Υποστήριξης
ΤΠ Τάγμα Πεζικού
ΙΜΑ Ίλη Μέσων Αρμάτων (υπομονάδα επιπέδου λόχου στα Τεθωρακισμένα)
ΕΑΝ Επιλαρχία Αναγνωρίσεων (Τεθωρακισμένα)
ΕΑΡΜΕΘ Επιλαρχία Αρμάτων Εθνοφυλακής (Τεθωρακισμένα)
ΕΑΝΕΘ Επιλαρχία Αναγνωρίσεων Εθνοφυλακής (Τεθωρακισμένα)
ΙΛΑΝΕΘ Ίλη Αναγνωρίσεων Εθνοφυλακής (Τεθωρακισμένα)

Υπηρεσίες

ΑΥΔΜ Αξιωματικός Υπηρεσίας Διανυκτερεύσεως Μονάδος
ΒΑΥΔΜ Βοηθός ΑΥΔΜ
Λ/Υ Λοχίας Υπηρεσίας
Δ/Υ Δεκανέας Υπηρεσίας
Δ/Α Δεκανέας Αλλαγής
Α.Μ Ασφάλεια Μονάδος
ΑΔΦ Ανώτατος Διοικητής Φρουράς (ακολουθεί συνήθως και το αρχικό γράμμα της πόλης π.χ ΑΔΦΟ (Ορεστιάδα)

Λοιπές Συντομεύσεις

ΕΓ Επιτελικό Γραφείο
ΓΔΥ Γενική Διαχείριση Υλικών
ΤΔΥ Τεχνική Διαχείριση Υλικών
ΕΔΥΕΘΑ Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
ΓΕΕΘΑ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
ΓΕΣ Γενικό Επιτελείο Στρατού
ΓΕΝ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
ΓΕΑ Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
ΕΠΥΕΘΑ Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας
ΚΨΜ (προφ ΚαΨιΜι) Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας

Αργκό
Στον στρατό υπάρχει μία ολόκληρη ορολογία από λέξεις και εκφράσεις η οποία λέγεται μεταξύ των στρατευμένων και η οποία είναι αδύνατον να κατανοηθεί από όσους δεν έχουν υπηρετήσει σε αυτόν. Συνήθως, όμως, το μεγαλύτερο μέρος της λησμονείται μετά την απόλυση. Εδώ αναφέρουμε μερικές μόνο, από τις εκφράσεις που κατά καιρούς χρησιμοποιούνται σε αυτόν.

Τα είδα όλα κωλυόμενα: Σημαίνει ότι μου φάνηκε κάτι βουνό, μπλοκάρισα επειδή μου έπεσαν όλα μαζεμένα ή/και δεν ήξερα τι να κάνω

Δίκας και Υπόδικας: Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής

Λελεόχαρτο: Το απολυτήριο

Λελέ - Απολελέ - Είμαι λελέ: Κοντεύω να απολυθώ, να πάρω απολυτήριο.

Παρτάλι: Ο φαντάρος που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και όχι για τους άλλους και γενικά αυτός που δεν πολυνοιάζεται για πολλά (παρτάλι στην κυριολεξία είναι το κουρέλι)

Τούφα - Ζωάρα: Περνάω καλά μέσα στο στρατόπεδο, συνήθως καλύτερα από τους υπόλοιπους

Μπιφτέκι: Έφαγα μπιφτέκι, κάνω την υπηρεσία κάποιου άλλου ενώ ήμουν εξοδούχος, χώθηκα την τελευταία στιγμή.

Εμπλοκή: Με πάει εμπλοκή, έφαγα εμπλοκή. Κάνω συνέχεια υπηρεσίες, καθημερινά ενώ έχω να πάρω πολλές μέρες έξοδο.

Σειρά ή Σειρούλα: Προσφώνηση σε κάποιον άλλο που είναι ίδια ή παραπλήσια  σειρά με αυτόν που την λέει.

Κοντοσείρια: Φαντάροι Παραπλήσιων Σειρών

Παλιοσειρά: Ο παλιός φαντάρος

Λούι: Ο Λοχίας Υπηρεσίας

Θαλαμοdog ή θαλαμόσκυλο: Ο Θαλαμοφύλακας

Θα βαρέσω αναβολή: Λέγεται όταν κάποιος δεν αντέχει κάτι και υπονοεί ότι κάποιος θα πάρει αναβολή για να ησυχάσει. Στην πραγματικότητα αυτός που το λεει πολύ σπάνια εννοεί ότι στην πραγματικότητα θα πάρει αναβολή.

Ψάρι ή Ψαρούκλα: Συνήθως αναφέρεται στους νέους στρατιώτες, μερικές φορές αναφέρεται και σε παλαιότερους οι οποίοι είναι πολύ τυπικοί επειδή φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν  "Ασε μωρέ, αυτός ακόμα ψάρι είναι"

Προβλέπεται ή δεν προβλέπεται για την ΕΣΣΟ μου: Εννοεί ότι κάποιος είναι ή δεν είναι υποχρεωμένος  με βάση τους άγραφους νόμους του στρατού να κάνει κάτι. Για παράδειγμα "Προβλέπεται για την ΕΣΣΟ σου να πας αγγαρεία ενώ για μένα δεν προβλέπεται" (εννοεί ότι εσύ είσαι ακόμα νέος ενώ εγώ που πάλιωσα δεν πρέπει να πηγαίνω αγγαρείες)

Αγγαρεία: Η επιπρόσθετη υπηρεσία, συνήθως στα εστιατόρια (π.χ πλύσιμο πιάτων, καθάρισμα πατατών και λοιπές χρήσιμες ενασχολήσεις!)

Έφαγα 5 Φι ή 10 Κάπα: Τα Φι και τα Κάππα είναι η Φυλακή και η Κράτηση αντίστοιχα

Σ.ΕΞ Η στέρηση εξόδου

Δεν προλαβαίνω, απολύομαι: Συνήθως λέγεται από φαντάρους που κοντεύουν να απολυθούν όταν τους λένε να κάνουν μία δουλειά.

Καραβάνες: τα αγγεία εστιάσεως, δηλαδή τα μεταλλικά σκεύη όπου τρώνε οι φαντάροι όταν βρίσκονται εκτός στρατοπέδου σε άσκηση.

Καραβανάς: Χαρακτηρισμός που αποδίδεται στους μόνιμους στρατιωτικούς

Γιωτάς: Ο στρατιώτης που έχει σωματική ικανότητα Ι3 ή Ι4, μερικές φορές αναφέρεται γενικά στους ανίκανους ή τεμπέληδες στρατιώτες. Παλαιότερα και μερικές φορές και σήμερα οι γιωτάδες αποκαλούνταν και ντακότες.

Το πλοίο της αγάπης: Αναφέρεται στην σκουπιδιάρα, δηλαδή στο όχημα το οποίο χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή σκουπιδιών από το στρατόπεδο. Αν σου προσφέρουν μια βόλτα με το πλοίο της αγάπης μην βιαστείς να δεχτείς, διότι σημαίνει ότι σε στέλνουν να μαζέψεις σκουπίδια με τη σκουπιδιάρα, μετά την οποία θα χρειαστεί να κάνεις επειγόντως μπάνιο!

Με πάει μία μία: Εννοεί ότι οι υπηρεσίες είναι  μία μέρα μέσα και μία έξω.

Θα σε βγάλω στον τάκο: Θα βγεις αναφορά

Tακ λάιν: Η γραμμή της αναφοράς

Γόπινγκ: Ο καθαρισμός του στρατοπέδου από τα αποτσίγαρα (γόπες).

Τσάπινγκ: Η αποψίλωση από χόρτα.

Μαυροσκούφηδες: Οι στρατιώτες Τεθωρακισμένων, επειδή φορούν μαύρο μπερέ

Πρασινοσκούφηδες: Όσοι υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις, πάλι από το χρώμα του μπερέ τους

 

Συνεισφορά

Ευχαριστούμε για τη δωρεά σας

Amount: 

Δημοσκόπηση

Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ μέσο για να περάσετε καλύτερα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σας θητείας;
 

Ώρα

Ulti Clocks content

Αναζήτηση

ΘΗΤΕΙΑ, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting