• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΟΣ

Ξέρει κανείς αν πρέπει να είσαι 21 και άνω για μπεις στην ΣΝ? <!-- s:? -->:?<!-- s:? --> <!-- sPDT_Armataz_01_02 -->PDT_Armataz_01_02<!-- sPDT_Armataz_01_02 -->
 
Top